Source: Проширивање и скраћивање разломака

Појам разломка

Posted: 30. децембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Појам разломка

Примена NZD и NZS

Posted: 20. децембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Примена NZD и NZS

Подсетимо се лекције „Дељивост у скупу природних бројева“ када смо рекли шта је садржалац неког броја.    …

Source: Најмањи заједнички садржалац

Visit the post for more.

Source: Највећи заједнички делилац

Visit the post for more.

Source: Највећи заједнички делилац

Visit the post for more.

Source: Растављање бројева на просте чиниоце

Прости и сложени бројеви

Posted: 14. децембар 2016. in Uncategorized

Природа

Source: Прости и сложени бројеви

Source: Други школски писмени задатак

Дељивост бројем 4

Posted: 6. децембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Дељивост бројем 4