Source: Четврти школски писмени задатак

Примена једначина

Posted: 19. маја 2017. in Uncategorized

Source: Примена једначина

Source: Сложеније једначине

Source: Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

Source: Аритметичка средина

Source: Шести контролни задатак

Source: Множење и дељење разломака – текстуални задаци

Source: Дељење разломака у децималном запису

Двојни разломак

Posted: 19. априла 2017. in Uncategorized

Source: Двојни разломак

Дељење разломака

Posted: 18. априла 2017. in Uncategorized

Source: Дељење разломака