via Множење полинома

Advertisements

Цитат  —  Posted: 07/01/2019 in Uncategorized

via Обим и површина многоугла

Цитат  —  Posted: 14/12/2018 in Uncategorized

via Конструкције правилних многоуглова

Цитат  —  Posted: 11/12/2018 in Uncategorized

via Други школски писмени задатак

Цитат  —  Posted: 04/12/2018 in Uncategorized

via Правилан многоугао

Цитат  —  Posted: 03/12/2018 in Uncategorized

via Углови многоугла

Цитат  —  Posted: 29/11/2018 in Uncategorized

via Дијагонале многоугла

Цитат  —  Posted: 27/11/2018 in Uncategorized

via Трећи контролни задатак

Цитат  —  Posted: 19/11/2018 in Uncategorized

via Одузимање полинома

Цитат  —  Posted: 15/11/2018 in Uncategorized

via Сабирање полинома

Цитат  —  Posted: 14/11/2018 in Uncategorized