via Изрази са рационалним бројевима

Advertisements

via Дељење рационалних бројева- децимални запис

via Дељење рационалних бројева облика a/b

via Својства операције множења рационалних бројева

via Множење рационалних бројева- децимални запис

via Множење рационалних бројева облика a/b

via Трећи школски писмени задатак

Делтоид

Posted: 5. марта 2018. in Uncategorized

via Делтоид

Трапез

Posted: 23. фебруара 2018. in Uncategorized

via Трапез

Четврти контролни задатак

Posted: 12. фебруара 2018. in Uncategorized

via Четврти контролни задатак