via Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине

Advertisements

Цитат  —  Posted: 20/05/2019 in Uncategorized

via Примена пропорције на директно пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 12/05/2019 in Uncategorized

via Пропорција

Цитат  —  Posted: 08/05/2019 in Uncategorized

via Седми контролни задатак

Цитат  —  Posted: 06/05/2019 in Uncategorized

via Обрнуто пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 25/04/2019 in Uncategorized

via Директно пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 17/04/2019 in Uncategorized

via Средиште дужи

Цитат  —  Posted: 13/04/2019 in Uncategorized

via Растојање тачака у координатној равни

Цитат  —  Posted: 08/04/2019 in Uncategorized

via Правоугли координатни систем у равни

Цитат  —  Posted: 07/04/2019 in Uncategorized

via Шести контролни задатак

Цитат  —  Posted: 03/04/2019 in Uncategorized