Бројевни изрази

Posted: 22. фебруар 2017. in Uncategorized

Source: Бројевни изрази

У лекцији „Скуп природних бројева“ поновили смо својсва сабирања с којима сте се упознали у претходним разредима.  …

Source: Својства сабирања разломака

Visit the post for more.

Source: Сабирање и одузимање децималних бројева

Поновите претходну лекцију!

Source: Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца

Visit the post for more.

Source: Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца

Трећи контролни задатак

Posted: 2. фебруар 2017. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Трећи контролни задатак

Source: Придруживање разломака тачкама бројевне полуправе

Visit the post for more.

Source: Упоређивање децималних бројева

Заокругљивање бројева

Posted: 28. јануар 2017. in Uncategorized

Source: Заокругљивање бројева

Visit the post for more.

Source: Децимални запис разломка