via Међусобни положај равни

Advertisements

Цитат  —  Posted: 18/09/2019 in Uncategorized

via Међусобни положај праве и равни

Цитат  —  Posted: 17/09/2019 in Uncategorized

via Међусобни положај правих у простору

Цитат  —  Posted: 16/09/2019 in Uncategorized

via Тачка, права и раван

Цитат  —  Posted: 13/09/2019 in Uncategorized

via Примена сличности на правоугли троугао

Цитат  —  Posted: 10/09/2019 in Uncategorized

via Сличност троуглова

Цитат  —  Posted: 03/09/2019 in Uncategorized

via Талесова теорема

Цитат  —  Posted: 01/09/2019 in Uncategorized

via Сличност троуглова

Цитат  —  Posted: 02/06/2019 in Uncategorized

via Пропорционалне дужи

Цитат  —  Posted: 28/05/2019 in Uncategorized

via Четврти школски писмени задатак

Цитат  —  Posted: 24/05/2019 in Uncategorized