Source: Први школски писмени задатак

Задаци за вежбање

Posted: 12. октобар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Задаци за вежбање

Однос две кружнице

Posted: 11. октобар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Однос две кружнице

Кружница и права

Posted: 11. октобар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Кружница и права

Кружница и круг

Posted: 7. октобар 2016. in Uncategorized

Source: Кружница и круг

Source: Изломљена линија, област, многоугао

Source: Полуправа, дуж, полураван

Однос правих у равни

Posted: 3. октобар 2016. in Uncategorized

Source: Однос правих у равни

Visit the post for more.

Source: Одређеност праве и равни

Source: Основни геометријски објекти