Visit the post for more.

Source: Дељивост декадном јединицом, бројевима 2 и 5

Source: Дељивост у скупу природних бројева

Други контролни задатак

Posted: 23. новембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Други контролни задатак

Угао – задаци за важбање

Posted: 16. новембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Угао – задаци за важбање

Visit the post for more.

Source: Углови с паралелним крацима

Углови на трансверзали

Posted: 14. новембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Углови на трансверзали

Visit the post for more.

Source: Суседни, упоредни и унакрсни углови

Source: Комплементни и суплементни углови

Visit the post for more.

Source: Сабирање и одузимање углова

Мерење углова

Posted: 1. новембар 2016. in Uncategorized

Visit the post for more.

Source: Мерење углова