via Сличност троуглова

Advertisements

Цитат  —  Posted: 02/06/2019 in Uncategorized

via Пропорционалне дужи

Цитат  —  Posted: 28/05/2019 in Uncategorized

via Четврти школски писмени задатак

Цитат  —  Posted: 24/05/2019 in Uncategorized

via Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 20/05/2019 in Uncategorized

via Примена пропорције на директно пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 12/05/2019 in Uncategorized

via Пропорција

Цитат  —  Posted: 08/05/2019 in Uncategorized

via Седми контролни задатак

Цитат  —  Posted: 06/05/2019 in Uncategorized

via Обрнуто пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 25/04/2019 in Uncategorized

via Директно пропорционалне величине

Цитат  —  Posted: 17/04/2019 in Uncategorized

via Средиште дужи

Цитат  —  Posted: 13/04/2019 in Uncategorized