via Запремина шестостране призме

Цитат  —  Posted: 16/11/2019 in Uncategorized

via Запремина тростране призме

Цитат  —  Posted: 13/11/2019 in Uncategorized

via Запремина четворостране призме

Цитат  —  Posted: 12/11/2019 in Uncategorized

via Запремина призме

Цитат  —  Posted: 07/11/2019 in Uncategorized

via Површина шестостране призме

Цитат  —  Posted: 06/11/2019 in Uncategorized

via Површина тростране призме

Цитат  —  Posted: 05/11/2019 in Uncategorized

via Површина четворостране призме

Цитат  —  Posted: 02/11/2019 in Uncategorized

via Површина призме

Цитат  —  Posted: 29/10/2019 in Uncategorized

via Призма

Цитат  —  Posted: 27/10/2019 in Uncategorized

via Примена линеарних једначина са једном непознатом

Цитат  —  Posted: 22/10/2019 in Uncategorized