Source: Множење и дељење разломака – текстуални задаци

Source: Дељење разломака у децималном запису

Двојни разломак

Posted: 19. априла 2017. in Uncategorized

Source: Двојни разломак

Дељење разломака

Posted: 18. априла 2017. in Uncategorized

Source: Дељење разломака

Source: Својства множења разломака

Source: Множење разломака у децималном запису

Множење разломака

Posted: 3. априла 2017. in Uncategorized

Source: Множење разломака

Source: Пети контролни задатак

Source: Примена симетрале дужи и симетрале угла

Симетрала угла

Posted: 23. марта 2017. in Uncategorized

Source: Симетрала угла