via Примена система линеарних једначина

Цитат  —  Posted: 26/03/2020 in Uncategorized

via Решавање система линеарних једначина графичком методом

Цитат  —  Posted: 20/03/2020 in Uncategorized

via Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената

Цитат  —  Posted: 19/03/2020 in Uncategorized

via Решавање система линеарних једначина методом замене

Цитат  —  Posted: 18/03/2020 in Uncategorized

via Системи линеарних једначина са две непознате

Цитат  —  Posted: 17/03/2020 in Uncategorized

via Линеарна једначина са две непознате

Цитат  —  Posted: 16/03/2020 in Uncategorized

via Трећи школски писмени задатак

Цитат  —  Posted: 11/03/2020 in Uncategorized

via Средња вредност и медијана

Цитат  —  Posted: 10/03/2020 in Uncategorized

via Графичко представљање статистичких података

Цитат  —  Posted: 04/03/2020 in Uncategorized

via Четврти контролни задатак

Цитат  —  Posted: 29/02/2020 in Uncategorized