Симетрала угла

Posted: 23. март 2017. in Uncategorized

Source: Симетрала угла

Симетрала дужи

Posted: 20. март 2017. in Uncategorized

Source: Симетрала дужи

Source: Трећи школски писмени задатак

Source: Осна симетричност фигуре

Осна симетрија

Posted: 7. март 2017. in Uncategorized

Source: Осна симетрија

Source: Четврти контролни задатак

Source: Примена једначина и неједначина

Source: Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем

Неједначине

Posted: 1. март 2017. in Uncategorized

Source: Неједначине

Visit the post for more.

Source: Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем