via Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева

Advertisements

via Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева

via Пети контролни задатак

via Изрази са рационалним бројевима

via Дељење рационалних бројева- децимални запис

via Дељење рационалних бројева облика a/b

via Својства операције множења рационалних бројева

via Множење рационалних бројева- децимални запис

via Множење рационалних бројева облика a/b

via Трећи школски писмени задатак