Архива за категорију ‘Uncategorized’

via Запремина четворостране призме

via Запремина призме

via Површина шестостране призме

via Површина тростране призме

via Површина четворостране призме

via Површина призме

Призма

Posted: 27/10/2019 in Uncategorized

via Призма

via Примена линеарних једначина са једном непознатом

via Први школски писмени задатак

via Линеарна једначина са једном непознатом