Архива за категорију ‘Uncategorized’

via Сличност троуглова

Advertisements

via Пропорционалне дужи

via Четврти школски писмени задатак

via Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине

via Примена пропорције на директно пропорционалне величине

Пропорција

Posted: 08/05/2019 in Uncategorized

via Пропорција

via Седми контролни задатак

via Обрнуто пропорционалне величине

via Директно пропорционалне величине

via Средиште дужи