Архива за категорију ‘Uncategorized’

via Запремина шестостране пирамиде

via Запремина тростране пирамиде

via Запремина четворостране пирамиде

via Запремина пирамиде

via Површина шестостране пирамиде

via Површина тростране пирамиде

via Површина четворостране пирамиде

via Површина пирамиде

Пирамида

Posted: 06/12/2019 in Uncategorized

via Пирамида

via Други школски писмени задатак