Архива за категорију ‘Uncategorized’

via Међусобни положај равни

Advertisements

via Међусобни положај праве и равни

via Међусобни положај правих у простору

via Тачка, права и раван

via Примена сличности на правоугли троугао

via Сличност троуглова

via Талесова теорема

via Сличност троуглова

via Пропорционалне дужи

via Четврти школски писмени задатак