Решавање система линеарних једначина графичком методом

Поновите како цртамо график линеарне функције и шта је систем линеарних једначина.