Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената