Линеарна једначина са две непознате

Важно је да добро савладате ову лекцију, рађену у току првог полугодишта ове школске године.