Површина тростране пирамиде

Поновите шта је пирамида и како рачунамо њену површину.