Запремина шестостране пирамиде

Ако је потребно, поновите шта је пирамида и како рачунамо њену запремину.