Линеарна једначина са једном непознатом

Поновите шта су алгебарски изрази и операције у скупу реалних бројева. (7. разред)