Цртање и читање графика линеарне функције

Поновите лекцију график линеарне функције.