График линеарне функције

Поновите шта је правоугли координатни систем и ову лекцију из седмог разреда…