Примена линеарних неједначина са једном непознатом