Купа

Поновите „Обим круга“ и „Дужина кружног лука“, лекције рађене у седмом разреду…