Архива за категорију ‘Uncategorized’

via Решавање система линеарних једначина графичком методом

via Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената

via Решавање система линеарних једначина методом замене

via Системи линеарних једначина са две непознате

via Линеарна једначина са две непознате

via Трећи школски писмени задатак

via Средња вредност и медијана

via Графичко представљање статистичких података

via Четврти контролни задатак

via Цртање и читање графика линеарне функције