Архива за категорију ‘Математика VII разред’

Сличност троуглова.

Пропорционалне дужи.

Четврти школски писмени задатак.

Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине.

Примена пропорције на директно пропорционалне величине.

Пропорција.

Седми контролни задатак.

Обрнуто пропорционалне величине.

Директно пропорционалне величине.

Зависне величине и њихово графичко представљање.