Архива за категорију ‘Математика VI разред’

Проценат.

Седми контролни задатак.

Површина четвороугла.

Површина четвороугла са нормалним дијагоналама.

Површина трапеза.

Четврти школски писмени задатак.

Површина троугла.

Површина паралелограма.

Површина правоугаоника.

Једнакост површи равних фигура.