Архива аутора

via Множење полинома

Advertisements

via Обим и површина многоугла

via Конструкције правилних многоуглова

via Други школски писмени задатак

via Правилан многоугао

via Углови многоугла

via Дијагонале многоугла

via Трећи контролни задатак

via Одузимање полинома

via Сабирање полинома