Архива аутора

Обим круга

Posted: 18/03/2019 in Uncategorized

via Обим круга

Advertisements

via Тангенте кружнице

via Централни и периферијски угао круга

via Пети контролни задатак

via Растављање полинома на чиниоце

via Четврти контролни задатак

via Квадрат бинома

via Разлика квадрата

via Множење полинома

via Обим и површина многоугла