Архива аутора

via Одузимање полинома

Advertisements

via Сабирање полинома

Полиноми

Posted: 14/11/2018 in Uncategorized

via Полиноми

via Алгебарски изрази

via Степен степена

ЛСТ модел

Posted: 05/11/2018 in Uncategorized

via ЛСТ модел

via Множење и дељење степена једнаких основа

via Степен производа и количника

via Степен чији је изложилац природан број

via Други контролни задатак