Архива аутора

Површина трапеза

Posted: 23. маја 2018. in Uncategorized

via Површина трапеза

Advertisements

via Четврти школски писмени задатак

Површина троугла

Posted: 9. маја 2018. in Uncategorized

via Површина троугла

via Површина паралелограма

via Површина правоугаоника

via Једнакост површи равних фигура

via Појам површине равне фигуре

via Шести контролни задатак

via Неједначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева

via Једначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева