Архива аутора

via Сличност троуглова

Advertisements

via Пропорционалне дужи

via Четврти школски писмени задатак

via Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине

via Примена пропорције на директно пропорционалне величине

Пропорција

Posted: 08/05/2019 in Uncategorized

via Пропорција

via Седми контролни задатак

via Обрнуто пропорционалне величине

via Директно пропорционалне величине

via Средиште дужи