Архива за новембар, 2019

via Примена линеарних неједначина са једном непознатом

via Линеарна неједначина са једном непознатом

via Други контролни задатак

via Запремина шестостране призме

via Запремина тростране призме

via Запремина четворостране призме

via Запремина призме

via Површина шестостране призме

via Површина тростране призме

via Површина четворостране призме