Архива за септембар, 2019

Полиедар

Posted: 30/09/2019 in Uncategorized

via Полиедар

via Први контролни задатак

via Ортогонална пројекција на раван

via Међусобни положај равни

via Међусобни положај праве и равни

via Међусобни положај правих у простору

via Тачка, права и раван

via Примена сличности на правоугли троугао

via Сличност троуглова

via Талесова теорема